Produktutveckling – Mekanik

Produktutvecklings- och mekanikbehov men saknar resurser?

Vi levererar produktutveckling som grundar sig i klassisk mekanik och maskinteknik. För Sigma Industry South handlar maskinteknik om teknik och ingenjörsvetenskap inom produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, processteknik, produktion, konstruktion och projektledning på alla nivåer.


Våra tjänster och uppdrag mot er som kund sträcker sig från första produktskiss ända fram till leveransklar produkt och lösning. Det blir ett partnerskap och en givande resa tillsammans, där både era och våra affärsintressen pekar i samma riktning. På vägen gör vi skillnad genom att leverera resultat – inte bara tid.

Kontakta Oss

Konstruktion

Ny- eller förbättringskonstruktion av produkter

Ni får tillgång till flerårig erfarenhet inom konstruktion av produkter. Vår expertis täcker de flesta branscher, material och produktkategorier inom industrin. Allt från juniora uppdrag till seniora expertuppdrag.

CAD & PDM

3D-Cad och PDM-system

Vi har konsulter som hanterar alla de större CAD-programmen på marknaden i kombination med de ledande PDM-systemen. Ni kan få hjälp med allt från det dagliga hanterandet av modeller i systemen till super users av programmen.

Produktionsritningar

Fullständiga och säkerställda ritningar

För att ni som kund ska få det ni förväntar er av era leverantörer krävs professionella ritningar som anpassats för kostnad, krav och kvalitet. Ritningar som anpassats efter era behov och tillverkningsmetoder.

Test och verifiering

Produktionsteknik och kvalitetskontroll

Era krav och produkter ska vara samspelta för optimerad ekonomi. Vi erbjuder allt från verifiering av produkter, material och krav till test av produkten i produktion eller av prototyper under utveckling.

Konceptutveckling

Idégenerering och influenser från andra branscher

Behöver ni hjälp att gå vidare med era produkter eller få inspiration av andra branscher? Vår personal har erfarenhet från industrins alla hörn och korsbefruktning för att inspirera över gränser.

Materialkunskap

Krav- och specifikationsspecialister

Era produkter möter ständigt nya lag- och miljökrav som ställer högra krav på rätt materialval. För att säkerställa att detta uppehålls med bibehållen kvalitet på produkten kan vi hjälpa er att välja rätt.

Systemingenjörer

Avancerade maskiner och system kräver överblick

Våra systemingenjörer är vana att hantera komplexa system och produkter där flera faktorer spelar roll och ska samspela. För er som kund behövs ofta en samlad blick med gedigen ingenjörserfarenhet för att överblicka komplexiteten i helheten.

Tillverkningsunderlag

Processindustrin är allt från rör till diagram

Vi erbjuder er som kund ingenjörer utbildade inom energiteknik, processystem och maskinteknik. Detta är viktiga delar för att få helheten inom processindustrin att arbeta synkroniserat och effektivt.

Ergonomi

Från möbler till konsumentprodukter

Produkter kan anpassas för att leva upp till konsumenterna och användarnas krav. Med rätt former och tänk i allt från det stora till det lilla kan er produkt bli bättre med rätt ergonomi. Vi erbjuder er utbildade ingenjörer inom ergonomi och formgivning

Beräkning & FEM

Datoranalys och teknisk beräkning

Våra ingenjörer kan räkna för hand eller med programvaror med hjälp av FEM. Vi hjälper er att göra tekniska beräkningar på allt från hållfasthet till livscykelanalyser. Med rätt beräkningsunderlag kan ni spara både tid och pengar i utvecklingsarbetet.

Simulering

CFD, fluidmekanik och förbränningsteknik

Har ni behov av avancerade beräkningar för flöde, värmeutveckling eller simulering av förbränningscykler har vi ingenjörerna som kan det. Fullständiga tekniska rapporter

Design Automation

Den smarta 3D-modelleringen

För er som kund kan en automatisering av modellframställning, ritningsframtagning och produktinformation vara en effektiviseringsvinst under tid. Vi har flera ingenjörer som hjälper er att bygga strukturerade och lättanvända modeller för automatiserad design.

AdobeStock_223412156

4483+

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

17+

RAMAVTAL OCH FÖRSTAHANDSLEVERANTÖR

250+

INGENJÖRER

100+

INDUSTRIER OCH BRANSCHER