Offertingenjör

Offert och underlag

Vi hjälper kunderna med att ta fram offerter och underlag för att kunna lämna offerter. Arbetet kräver en stor teknisk förståelse för produkten samtidigt som man behöver ha med sig. Som offertingenjör navigerar du i gränslandet mellan teknik och affär och du har förmodligen med dig en teknikutbildning med affärsintresse eller en utbildning inom Supply Chain Management. I många fall blir leverantörskontakter en viktig del av arbetet och din affärsmässighet blir ett viktigt verktyg.

Teknisk säljare

Teknisk resurs

Ofta behövs det en teknisk resurs i säljorganisationen hos våra kunder där man ofta jobbar med tekniskt avancerade produkter eller produkter som anpassas utefter kundens specifika krav. Som teknisk säljare jobbar du ofta i projektteam inom försäljning men har en stark koppling till företagets ingenjörsavdelning.

Materialplanering för inköp

Rätt plats vid rätt tillfälle

När kundernas produkter skall ut i produktion är det viktigt att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid. Det kan handla om att man skall ha material för produktion av höga eller låga volymer, båda aspekter med sina utmaningar.

Strategiskt inköp

Utveckla leveranstörsbeståndet med levarantörskvalificering

I rollen som strategisk inköpare hanterar man antingen avgränsade kategorier eller hela sortiment och jobbar med att bygga upp och utveckla leveranstörsbeståndet med levarantörskvalificering och förhandlingar för att ha underlag att avropa mot.  I rollen har du daglig kontakt med både utvecklingsteam och leverantörer.

Tekniskt inköp

Produktutveckling eller kundanpassat

Som teknisk inköpare blir du en del av inköpsorganisationen och jobbar ofta med produkter som har ett starkt tekniskt innehåll. I många fall jobbar man med produktutveckling eller kundanpassade lösningar som gör att det tekniska perspektivet är av stor vikt.

Projektinköp

Jobba i team

I rollen som projektinköpare jobbar du i ett specifikt team.

Sourcing

Hitta leverantörer

Här jobbar du med att hitta leverantörer för att bredda leverantörsbasen eller i samband med att man utvecklar nya produkter.

Inköpsspecialist

Matcha unika erfarenheter

Som inköpsspecialist hjälper vi kunderna med specialistkunskap antingen inom specifika branscher, specifika produkter eller företagets egna inköpsprocesser. Här matchar vi en individs unika erfarenheter med våra kunders specifika behov.

SQE – Kvalitetsuppföljning

Kvalitetskrav

Denna kvalitetsinriktade resurs jobbar med att kvalificera och följa upp att leverantörer uppfyller de kvalitetskrav som företaget/produkten/branschen ställer

Produktionsplanering

Många av våra kunder har produktionen som ett pulserande hjärta i sin verksamhet. Här har vi konsulter som kan hjälpa till med att skapa de bästa förutsättningar för att flödet ut till kund i slutändan flyter på ett så bra sätt som möjligt. Vi jobbar bland annat med fokusområden som leveranssäkerhet, leveranskvalitet, optimering av produktionsekonomi, matchning mot försäljningsprognoser och mycket mer.

Produktionsoptimering

Analysera och studera produktionsmiljön

Inom produktionsoptimering hjälper vi kunderna med att analysera och studera produktionsmiljön för att hitta förbättringar gällande produktivitet, kvalitet och säkerhet. Här gäller det att ha en god förståelse för varje unik produktionsprocess för att kunna hitta effektiva åtgärder. Efter mätning och analys hjälper vi till med att konkretisera åtgärder som kan vara allt ifrån mindre intrimningar till stora ombyggnationer.

Logistik

När? Var? Hur? – Frågor som utgör kärnan i de logistikutmaningar som vi och våra kunder ställs inför. Vi på Sigma hjälper till med både operativa och strategiska resurs och kompetensförstärkningar hos våra kunder. Logistiken är ofta ett komplext pussel med många potentiella störningar och yttre påverkan men är också ett viktigt kugghjul i en fungerande verksamhet båda när det gäller inleveranser av material eller utleveranser av produkter. Utmaningen för dagen kan vara både akuta leveranser som skall vara på plats så snabbt som möjligt eller att säkra 5 års kontrakt för långsiktig trygghet – Var ligger er utmaning?