Dimensionering och beräkning

Rätt storlek på system- och komponentnivå

För att optimera er produkt och använda rätt kapacitet hjälper vi er med dimensionering av ert system och era produkter. Rätt dimensionering är viktigt både ur säkerhetsperspektiv och kostnadsperspektiv. Vi ser till att systemen uppfyller alla krav och att de nyttjas fullt ut.

Kretsschema

Konstruktion, renritning, granskning

Vi kan hjälpa er oavsett vad era behov är. Vi har elkonstruktörer på alla nivåer, från juniora som kan avlasta er med de enklare uppgifterna till experter som kan stötta er med spetskompetens.

Dokumentation

Ett värde för framtiden

Vi vet vilken dokumentation som behövs för just er maskin eller anläggning. Vi levererar alltid korrekt underlag och hjälper även kunder att ta fram korrekt dokumentation i efterhand. Olika krav ställs beroende på flera parametrar, fråga oss så hjälper vi dig ta reda på vad ni behöver.

Maskinsäkerhet

Säkerhet för er och era kunder

Idag ställs det höga krav på en maskin eller anläggnings säkerhet. Vi har experter som arbetar med detta dagligen. Behöver ni hjälp med riskanalys, beräkning av säkerhetsnivå, dokumentering av säkerhetssystem, val av säkerhetskomponenter eller programmering av säkerhets PLC? Då kan vi hjälpa er! 

Testdokumentation

Vilka tester bör ni utföra?

Det finns krav på att vissa tester alltid ska utföras och dokumenteras innan en maskin eller anläggning får tas i drift men i många fall kan det vara motiverat med mer omfattande tester. Vi hjälper er komma fram till vilka och att ta fram dokumentation för de tester som är rätt för er

Granskning

Gammalt eller nytt

Har ni gamla ritningar och produkter och undrar om de uppfyller dagens krav eller vill ni kanske ha en andra åsikt gällande era nya? Vi hjälper gärna till med både granskning av underlag och fysisk granskning av maskiner och anläggningar.