Young Talent

Nyutexaminerade ingenjörer

Vi hjälper er att rekrytera nyexaminerade och unga ingenjörer via rak- eller hyrrekrytering. Vår breda kunskap inom ingenjörsbranschen och marknadsnärvaro tillgodoser att ni får rätt matchning av kandidater.

Rak rekrytering

Erfarna ingenjörer för rak rekrytering

Önskar ni betala en engångssumma och erbjuda anställning från dag ett? Då erbjuder vi så kallad rak rekrytering där vi utan kandidatkostnad letar upp och erbjuder er passande ingenjörer för ert företag. Vid beslut anställer ni kandidaten och alla berörda är införstådda i affären från första dag.

Hyrrekrytering

Erfarna ingenjörer för hyrrekrytering

Är ni osäkra på ert behov över tid men tror er vilja rekrytera? Då erbjuder vi kandidater med anställning på Sigma Industry South som går som konsult till er. Efter överenskommen tid tar ni över kandidaten som anställd hos er och alla parter är införstådda i upplägget från dag ett.