Eldesigner ePlan P8

Uppdragsbeskrivning

Du kommer arbeta i vår kunds projektorganisation med elkonstruktion.
• Utföra systemdesign samt detaljdesign av el-, instrument- och styrsystem över projekten.
• Tillhandahålla konstruktionsarbete för eldistributionssystem, kylsystem samt jordningssystem.
• Hjälpa till med planering och uppföljning av designrelaterade aktiviteter.
• Stötta med design och renritning av t.ex. As-built dokumentation.
• Utarbeta specifikationer för installation av elektriska I&C-system samt komponenter.
• Ge support till tekniker under installations- och testfasen av projektet.

Baskunskaper

• Erfarenhet av elkonstruktion inom relevant bransch.
• Erfarenhet av att använda ePLAN Electric P8.
• Erfarenhet av elkonstruktion för instrumentering och processtyrningssystem.
• Erfarenhet av design och val av processinstrumentering är meriterande.

Uppdraget är i Halmstadregionen men kan utföras delvis på distans.

Uppdrag

Eldesigner ePlan P8

Plats

Halmstad, Falkenberg, Distans

Kompetensområde

El & Automation

Arbetstid

100%

Språkkrav

Svenska/Engelska

Startdatum

1970-01-01

Publiceringsdatum

2024-04-05

Ansök senast

2024-06-01

Kontaktperson

Joel Carnemalm, joel.carnemalm@sigma.se, 46702949681