Kontaktpersoner på Sigma Industry South

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Lars-Johan Ahlqvist, 
VD

Ort: Lund

Telenr: +46 767 64 91 05

E-post 

Kerstin Nilsson,
CFO

Ort: Lund

Telenr: +46 702 03 03 66

E-post 

Katarina Sjöberg,
Assistent

Ort: Lund

Telenr: +46 705 25 49 74

E-post 

Anders Wallebäck,
VVD och Chef Mekanik

Ort: Lund

Telenr: +46 702 61 99 84

E-post 

Dick Stenebo,
Chef Mekanik

Ort: Lund

Telenr: +46 706 70 61 77

E-post 

Andreas Holmgren, 
Chef Mekanik

Ort: Lund

Telenr: +46 730 31 03 94

E-post 

Andreas Engman,
Chef PL och SC

Ort: Lund

Telenr: +46 703 89 77 67

E-post 

 

Joel Carnemalm,
Chef El & Automation

Ort: Lund

Telenr: +46 702 94 96 81

E-post 

Göran Persson, 
Chef Mekanik

Ort: Hässleholm och Karlskrona

Telenr: +46 725 00 20 28

E-post 

Emil Costyson,
Chef Mekanik

Ort: Helsingborg och Halmstad

Telenr: +46 722 41 57 81

E-post 

Christian Hellgren, 
Chef Mekanik

Ort: Jönköping, Växjö och Oskarshamn

Telenr: +46 727 38 33 00

E-post 

Jimmy Ek,
Chef Mekanik

Ort: Jönköping

Telenr: +46 703 93 04 01

E-post 

Dag Hageman,
Chef El & Automation

Ort: "Småland"

Telenr: +46 734 38 24 44

E-post